Subsidie op glas, pak uw voordeel!

Er is weer subsidie beschikbaar op isolatie glas!

U kunt subsidie van 15 september 2016 tot en met 31 december 2018 aanvragen.

Voor wie?

Particuliere woning- en appartementseigenaren en Verenigingen van Eigenaren kunnen gebruik maken van de regeling.

Besparen bij IJsselglas
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de regeling uit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Met de subsidie stimuleert het ministerie energiebesparing in bestaande woningen in de particuliere koopsector.

Energiebesparende maatregelen en advies

De Subsidie energiebesparing eigen huis ontvangt u als u minimaal 2 energiebesparende maatregelen neemt. Daarnaast ontvangt u subsidie als u advies inwint. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) behandelt de subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst. U kunt kiezen uit verschillende maatregelen:

Energiebesparende maatregelen

U neemt 2 of meer energiebesparende maatregelen om subsidie te kunnen ontvangen.
U kunt kiezen uit isolatie van dak, gevel, spouwmuur, vloer/bodem en het aanbrengen van HR glas.

Aanvullende maatregelen

Wilt u een stap verder gaan? Op aanvullende energiebesparende maatregelen zoals isolerende deuren en kozijnen ontvangt u extra subsidie.

Zeer energiezuinig pakket

Gaat uw nog een stap verder? Voldoen uw energiebesparende en aanvullende energiebesparende maatregelen aan zwaardere eisen van bijvoorbeeld isolatie?
Wie zijn héle huis of gebouw voorziet van een zeer energiezuinig pakket aan maatregelen, krijgt een bonus bovenop de subsidie. Voor verenigingen van eigenaren geldt die bonus per appartement.

Informatie subsidie

RVO.nl laat meer aanvragen toe dan er aan subsidiebudget kan worden verstrekt. We houden er namelijk rekening mee dat er bij de behandeling ook nog subsidieaanvragen zullen afvallen. RVO.nl sluit de regeling voor aanvragen, wanneer het aanvraagvolume is bereikt.

Het laatste nieuws is van 30 maart jl. en daar zegt het RVO dat het budget binnen nu en 4 weken zal opraken, maar dat mensen nog wel een aanvraag kunnen indienen.

Kijk op de website van het RVO om de actuele informatie te verkrijgen.

Vanaf 15 september 2016 kunt u uw aanvraag indienen.

 

Heeft u extra financiële ruimte nodig om uw energiebesparende maatregelen te kunnen uitvoeren? Het Nationaal Energiebespaarfonds geeft particuliere huiseigenaren en Verenigingen van woningeigenaren een extra financiële mogelijkheid bij de financiering van energiebesparende maatregelen. Bezoek Energiebespaarlening.nl.

Wilt u zelf duurzame energie opwekken? Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) ontvangt u een tegemoetkoming voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.

 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de regeling uit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Met de subsidie stimuleert het ministerie energiebesparing in bestaande woningen in de particuliere koopsector.