Subsidie op isolatieglas

Er is weer subsidie beschikbaar op isolatie glas! U kunt vanaf 4 januari 2021 weer subsidie aanvragen.

Voor wie is de subsidie op glas?

U kunt van de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) gebruik maken als u in het bezit bent van een koopwoning en dit tevens uw hoofdverblijf is.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de regeling uit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met de subsidie stimuleert het ministerie energiebesparing in bestaande woningen in de particuliere koopsector.

Energiebesparende maatregelen en advies

De Subsidie energiebesparing eigen huis ontvangt u als u minimaal 2 energiebesparende maatregelen neemt. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) behandelt de subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst. U kunt kiezen uit verschillende maatregelen:

Energiebesparende maatregelen

U neemt 2 of meer energiebesparende maatregelen om subsidie te kunnen ontvangen. Dat kan met een investering in een warmtepomp, zonneboiler, een aansluiting op een warmtenet en met 5 typen isolatiemaatregelen. U kunt kiezen uit isolatie van dak, gevel, spouwmuur, vloer/bodem en het aanbrengen van HR++ glas of Triple Glas.

Aanvullende maatregelen

Wilt u een stap verder gaan? Op aanvullende energiebesparende maatregelen zoals isolerende deuren en kozijnen ontvangt u extra subsidie.

Zeer energiezuinig pakket

Gaat uw nog een stap verder? Voldoen uw energiebesparende en aanvullende energiebesparende maatregelen aan zwaardere eisen van bijvoorbeeld isolatie?

Andere financiële mogelijkheden

Heeft u extra financiële ruimte nodig om uw energiebesparende maatregelen te kunnen uitvoeren? Het Nationaal Energiebespaarfonds geeft particuliere huiseigenaren en Verenigingen van woningeigenaren een extra financiële mogelijkheid bij de financiering van energiebesparende maatregelen. Bezoek Energiebespaarlening.nl.

Posted on